ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

QUALITY BRAND OFFICES ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ

Αποδοχή όρων

Οι υπηρεσίες των QUALITY BRAND OFFICES που σας παρέχονται, (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά, χρήσης χώρων γραφείων, πρόσβασης στο Διαδίκτυο κ.λπ.) υπόκεινται στους ακόλουθους Όρους Χρήσης (ΟΧ). Τα QUALITY BRAND OFFICES διατηρούν το δικαίωμα να ενημερώνει τους ΟΧ ανά πάσα στιγμή χωρίς ειδοποίηση προς εσάς.

Σε ποιόν ανήκουν τα QUALITY BRAND OFFICES και πώς μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας;

Τα QUALITY BRAND OFFICES ανήκουν στη Luxury Resorts Ltd, 16 Gr. Λαμπράκη 16674 Γλυφάδα Αθήνα Ελλάδα.
Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση contact [at] qbspaces.com
Όταν αναφερόμαστε στον ιστότοπό μας, εννοούμε https://www.qbspaces.com

Περιγραφή των Υπηρεσιών

Τα QUALITY BRAND OFFICES μπορούν να σας παρέχουν πρόσβαση σε χώρους γραφείων, σταθμούς εργασίας, πρόσβαση στο Internet, εξοπλισμό γραφείου, χώρους συνεδρίων, πόρους γνώσης και άλλες υπηρεσίες που μπορεί να παρέχουν από καιρού εις καιρό τα QUALITY BRAND OFFICES (συλλογικά “Υπηρεσίες”). Οι Υπηρεσίες ανά πάσα στιγμή υπόκεινται στους ΟΧ.

Δεν ΕΠΙΤΡΈΠΕΤΑΙ παράνομη ή απαγορευμένη χρήση

Δεν θα χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες για σκοπούς που είναι παράνομοι ή απαγορεύονται από αυτούς τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις ειδοποιήσεις. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες με οποιονδήποτε τρόπο που θα μπορούσε να βλάψει, να απενεργοποιήσει, να επιβαρύνει ή να επηρεάσει οποιαδήποτε σύνδεση Διαδικτύου των QUALITY BRAND OFFICES ή το δίκτυο που συνδέεται με οποιοδήποτε διακομιστή QUALITY BRAND OFFICES ή να παρεμποδίσει τη χρήση και απόλαυση οποιασδήποτε άλλης πλευράς οποιασδήποτε Υπηρεσίας.
Δεν επιτρέπεται να επιχειρήσετε να αποκτήσετε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε υπηρεσίες ή λογαριασμούς, συστήματα υπολογιστών ή δίκτυα συνδεδεμένα σε οποιονδήποτε διακομιστή QUALITY BRAND OFFICES ή σε οποιαδήποτε από τις Υπηρεσίες, μέσω hacking, εξόρυξης κωδικού πρόσβασης ή οποιουδήποτε άλλου μέσου.
Δεν επιτρέπεται να αποκτήσετε ή να επιχειρήσετε να αποκτήσετε οποιοδήποτε υλικό ή πληροφορία με οποιονδήποτε τρόπο δεν γίνεται σκόπιμα διαθέσιμο μέσω των Υπηρεσιών, ούτε πρέπει να δημοσιεύσετε ή να κατεβάσετε αρχεία που γνωρίζετε ή πρέπει να γνωρίζετε ότι είναι παράνομα ή ότι δεν έχετε δικαιώματα.
Με την παρούσα δηλώνετε και εγγυάστε ότι έχετε όλες τις απαιτούμενες νομικές εξουσίες και εξουσιοδότηση για να συνάψετε και να συμμορφωθείτε με τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτής τους ΟΧ και δεν απαιτείται περαιτέρω έγκριση.
Επίσης, δηλώνετε και εγγυάστε ότι η συμμετοχή ή η χρήση των Υπηρεσιών δεν έρχεται σε σύγκρουση ή δεν θα έχει ως αποτέλεσμα παραβίαση οποιασδήποτε άδειας, σύμβασης, συμφωνίας ή άλλου οργάνου ή υποχρέωσης στην οποία είστε συμβαλλόμενο μέρος.

Χρήση των υπηρεσιών

Συμφωνείτε ότι όταν συμμετέχετε ή χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες, δεν θα:
Χρησιμοποιήστε τις Υπηρεσίες σε σχέση με διαγωνισμούς, πυραμίδες, αλυσιδωτές επιστολές, μηνύματα ανεπιθύμητης αλληλογραφίας, ανεπιθύμητη αλληλογραφία ή οποιοδήποτε διπλότυπο ή ανεπιθύμητο μήνυμα (εμπορικό ή άλλο).
Κακοποίηση, κατάχρηση, παρενόχληση, απειλή ή άλλως παραβίαση των νόμιμων δικαιωμάτων (όπως τα δικαιώματα ιδιωτικής ζωής και δημοσιότητας) των άλλων.
Δημοσίευση, μεταφόρτωση, διανομή ή διάδοση οποιουδήποτε ακατάλληλου, βλαπτικού, δυσφημιστικού, άσεμνου, άσεμνου ή παράνομου θέματος, ονόματος, υλικού ή πληροφοριών σε ή μέσω εξυπηρετητών QUALITY BRAND OFFICES, ανακοινώσεων, εκδηλώσεων ή χώρων QUALITY BRAND OFFICES.
Ανάγετε ή άλλως καθιστάτε διαθέσιμα αρχεία που περιέχουν εικόνες, φωτογραφίες, λογισμικό ή άλλο υλικό που προστατεύεται από νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων, παραδείγματος χάριν, όχι ως περιορισμοί, νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων ή εμπορικών σημάτων (ή με δικαιώματα ιδιωτικού απορρήτου ή δημοσιότητας) είστε κάτοχος ή ελέγχετε τα δικαιώματα αυτών ή έχετε λάβει όλες τις απαραίτητες συγκατάθεσεις για να κάνετε το ίδιο.
Χρησιμοποιήστε οποιοδήποτε υλικό ή πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων εικόνων ή φωτογραφιών, που διατίθενται μέσω των Υπηρεσιών με οποιονδήποτε τρόπο που παραβιάζει οποιοδήποτε δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικό σήμα, δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, εμπορικό μυστικό ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα οποιουδήποτε μέρους.
Ανεβάζετε αρχεία που περιέχουν ιούς, Trojan Horses, σκουλήκια, χρονικές βόμβες, ακυρώσεις, κατεστραμμένα αρχεία ή οποιοδήποτε άλλο παρόμοιο λογισμικό ή προγράμματα που μπορεί να βλάψουν τη λειτουργία του άλλου υπολογιστή ή της ιδιοκτησίας άλλου.
Λήψη οποιουδήποτε αρχείου που γνωρίζετε ή θα έπρεπε ευλόγως να γνωρίζετε, δεν μπορεί να αναπαραχθεί νομίμως, να εμφανιστεί, να εκτελεστεί ή / και να διανεμηθεί με αυτόν τον τρόπο.
Περιορίζετε ή παρεμποδίζετε οποιονδήποτε άλλο χρήστη να χρησιμοποιεί και να απολαμβάνει τις Υπηρεσίες.
Συγκομιδή ή άλλως να συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με άλλους, συμπεριλαμβανομένων των διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, χωρίς την εξουσιοδότηση ή τη συγκατάθεση του αποκαλυπτόμενου μέρους.
Παραβιάζετε τυχόν ισχύοντες νόμους ή κανονισμούς
Δημιουργήσετε μια ψευδή ταυτότητα με σκοπό να παραπλανήσετε τους άλλους.

Ποιός είναι και οι ευθύνες του κατόχου του κλειδιού

Ως κάτοχος κλειδιού θεωρείται κάθε πρόσωπο που κατέχει κλειδιά στα QUALITY BRAND OFFICES.
Οι υπεύθυνοι κλειδιών αναγνωρίζουν και αποδέχονται την ευθύνη για την ασφάλεια των θυρών και των χώρων στους οποίους έχουν πρόσβαση. Ο κάτοχος κλειδιού αναμένεται να εξασφαλίσει το χώρο όταν είτε θεωρεί ότι είναι το τελευταίο πρόσωπο στο χώρο ή οποιαδήποτε στιγμή.
Η πρόσβαση παρέχεται σε ενεργούς ενοικιαστές / μέλη για χώρους γραφείων και στο Διαδίκτυο.
Επιπλέον, τα ενεργά μέλη θα έχουν πρόσβαση σε αίθουσες συσκέψεων, χώρους εκδηλώσεων και άλλους χώρους και υπηρεσίες.
Δεν θα επιτρέψετε την πρόσβαση, να δανείσετε κλειδιά, να μοιραστείτε κωδικούς πρόσβασης / συνδέσεις ή να δώσετε κωδικούς σε κανέναν. Δεν θα επιτρέψετε σε μη μέλη να εισέλθουν ή να χρησιμοποιήσουν το χώρο εκτός εάν συνοδεύονται από μέλος.
Είστε οικονομικά και νομικά υπεύθυνοι για τις ενέργειες των επισκεπτών σας ανά πάσα στιγμή.
Δεν θα επιχειρήσετε να αποκτήσετε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στη φυσική περιοχή ή τα στοιχεία του δικτύου.

Εμπιστευτικότητα

Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι κατά τη διάρκεια της συμμετοχής σας και της χρήσης των Υπηρεσιών ενδέχεται να εκτεθείτε σε Εμπιστευτικές Πληροφορίες.
Ως “εμπιστευτικές πληροφορίες” νοούνται όλες οι πληροφορίες, στο σύνολό τους

Τιμολόγηση και Πληρωμή

Ο ενοικιαστής τιμολογείται αυτόματα μηνιαίως εκ των προτέρων βάσει της επιλογής συμμετοχής του. Περιλαμβάνονται επίσης οι μεταβλητές χρεώσεις, όπως η χρήση αίθουσας συνεδριάσεων που ενδέχεται να έχουν προκύψει κατά την προηγούμενη περίοδο.
Η πληρωμή απαιτείται στην αρχή του μήνα για την περίοδο αυτή, κατά την ημερομηνία που καθορίζεται στο τιμολόγιο.
Η πληρωμή για άλλη χρήση για παράδειγμα day use ή meeting use καταβάλλεται την ημέρα της χρήσης, εκτός εάν έχουν γίνει άλλες ρυθμίσεις με Τα QUALITY BRAND OFFICES.
Μόλις γίνει η πληρωμή για μια χρονική περίοδο, δεν είναι δυνατή η επιστροφή χρημάτων.
Σε περίπτωση ανανέωσης των υπηρεσιών, αυτοί οι όροι και προϋποθέσεις ανανεώνονται αυτόματα με τη συγκατάθεση του κάθε συμβαλλόμενου μέρους.

Ανανεώσεις και τερματισμοί

Τα QUALITY BRAND OFFICES διατηρούν το δικαίωμα να τερματίσουν οποιαδήποτε Υπηρεσία οποιαδήποτε στιγμή και ιδιαίτερα αμέσως εάν δεν συμμορφωθείτε με τους ΟΧ.
Σε περίπτωση τερματισμού ενοικίασης με απόφαση απο Τα QUALITY BRAND OFFICES, θα δοθεί αναλογική επιστροφή χρημάτων με βάση τον αριθμό ημερών των μηνών που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη στιγμή της καταγγελίας, διαιρούμενο με τη χρέωση του ενοικιαστή αυτού τους μήνες. Δεν θα δοθούν επιστροφές σε ενοικιαστές που έχουν καταγγελθεί για μη πληρωμή. Οι ενοικιαστές μπορούν να τερματίσουν τη διάρκεια από τον επόμενο μήνα οποιαδήποτε στιγμή με ειδοποίηση. Μια ειδοποίηση πρέπει να δοθεί γραπτώς στα QUALITY BRAND OFFICES στο [email protected]. δεκαπέντε εργάσιμες ημέρες πριν από το τέλος του μήνα.

Συμμετοχή ή Χρήση Υπηρεσιών

Αναγνωρίζετε ότι συμμετέχετε ή χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες με δική σας ελεύθερη βούληση και απόφαση.
Αναγνωρίζετε ότι Τα QUALITY BRAND OFFICES δεν έχουν καμία ευθύνη όσον αφορά την πρόσβαση, τη συμμετοχή σας στη χρήση των Υπηρεσιών ή οποιαδήποτε απώλεια πληροφοριών, απώλεια από κλοπή ή ζημιά προσωπικής ιδιοκτησίας στις εγκαταστάσεις των, η οποία προκύπτει από αυτή τη συμμετοχή ή χρήση.
Είστε υπεύθυνοι για το πλήρες κόστος τυχόν ζημιών που προκλήθηκαν από εσάς σε οποιαδήποτε ιδιοκτησία του χώρου που ανήκει είτε στα QUALITY BRAND OFFICES είτε σε άλλους ενοικιαστές.
Όλοι οι ενοικιαστές και οι επισκέπτες έχουν το δικαίωμα σε ήσυχη απόλαυση και οποιαδήποτε συμπεριφορά που παραβιάζει κάτι τέτοιο δεν επιτρέπεται.
Δεν θα δυσφημείτε και δεν θα κάνετε κατάχρηση, παρενόχληση, ή θα απειλήσετε ή θα παραβιάσετε τα νόμιμα δικαιωμάτα άλλων.
Αυτός είναι ένας ανοιχτός χώρος που μοιράζονται διαφορετικοί άνθρωποι και εταιρείες. Οτιδήποτε λέγεται μπορεί να ακουστεί από άλλους.

απαγορευμένες δραστηριότητες

Ακολουθούν απαγορευμένες δραστηριότητες που ενδέχεται να συμβαίνουν μέσα στο χώρο, σε συνδυασμό με τις υπηρεσίες μας ή με την ιδιοκτησία.
Περιλαμβάνει, αλλά δεν περιορίζεται σε:
Κάπνισμα, χρήση ναρκωτικών
Διατηρείτε, φυλάσσετε ή εισάγετε εύφλεκτα ή επικίνδυνα υλικά.
Δημοσιεύετε μεταφορτώνετε, διανείμετε ή διαδίδετε οποιοδήποτε ακατάλληλο, βλαπτικό, δυσφημιστικό, άσεμνο, ή παράνομο θέμα, όνομα, υλικό ή πληροφορίες σε ή μέσω εξυπηρετητών ή στον χώρο μας.
Φέρνετε κατοικίδια ζώα στους χώρους, εκτός εάν έχετε ιδιαίτερη ανάγκη για οπτική βοήθεια
Χρησιμοποιείτε κινητά τηλέφωνα ή άλλες συσκευές επικοινωνίας κατά τρόπο που να αποδιοργανώνετε τους άλλους ενοικιαστές.

Φωτογραφία, βίντεο και ήχο

Οι ενοικιαστές παραχωρούν την άδεια να χρησιμοποιηθεί η εικόνα τους σε φωτογραφία, γραπτά έργα, βίντεο και ήχο ή άλλη ψηφιακή αναπαραγωγή σε όλες τις δημοσιεύσεις των QUALITY BRAND OFFICES , συμπεριλαμβανομένων των καταχωρήσεων ιστοτόπου.
Οι ενοικιαστές εξουσιοδοτούν περαιτέρω τη χρήση εικόνων σε όλες τις δημοσιεύσεις τους, συμπεριλαμβανομένων καταχωρήσεων ιστοτόπου, προϊόντων, ιδιοκτησιών ιστού, βίντεο και άλλων υλικών μάρκετινγκ.
Οι ενοικιαστές κατανοούν και συμφωνούν ότι αυτά τα υλικά θα καταστούν ιδιοκτησία και δεν θα επιστραφούν.
Οι ενοικιαστές εξουσιοδοτούν αμετάκλητα Τα QUALITY BRAND OFFICES και τα συνδεδεμένα μέρη να επεξεργάζονται, να τροποποιούν, να αντιγράφουν, να εκθέτουν, να δημοσιεύουν, να πωλούν, να χορηγούν άδεια ή να διανέμουν φωτογραφίες, βίντεο, γραπτά έργα, ήχους συμπεριλαμβανομένων χρήσεων σε εμπορική και δημιουργική χρήση εσόδων ή για οποιονδήποτε άλλο νόμιμο σκοπό.
Επιπλέον, οι ενοικιαστές παραιτούνται από οποιοδήποτε δικαίωμα σε δικαιώματα ή άλλη αποζημίωση.

Διαχωρισμός

Σε περίπτωση που κάποια διάταξη ή μέρος αυτής των ΟΧ θεωρείται άκυρη, παράνομη ή μη εκτελεστέα για οποιονδήποτε λόγο, εν όλω ή εν μέρει, οι λοιπές διατάξεις των ΟΧ δεν επηρεάζονται από αυτήν και παραμένουν σε πλήρη ισχύ και ισχύουν στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο.

ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Ως ενοικιαστής, δεν απαιτείται, αλλά προτείνεται έντονα να έχετε μια πολιτική ασφάλισης ενοικιαστών για να καλύψετε τον δικό σας εξοπλισμό ενώ χρησιμοποιείτε το χώρο μας. Αυτή η πολιτική μπορεί να καλύπτει το γραφείο σας, καθώς και τις εγκαταστάσεις των QUALITY BRAND OFFICES.

Επιθεώρηση και Συντήρηση

Αντιπρόσωποι των QUALITY BRAND OFFICES μπορεί να χρειαστεί να εισέλθουν στις εγκαταστάσεις σας και να το κάνουν ανά πάσα στιγμή.
Ωστόσο, εκτός εάν υπάρχει επείγουσα ανάγκη, τα QUALITY BRAND OFFICES θα προσπαθήσουν να σας ειδοποιήσουν προφορικά ή ηλεκτρονικά εκ των προτέρων, όταν τα QUALITY BRAND OFFICES πρέπει να έχουν πρόσβαση για να πραγματοποιήσουν δοκιμές, επισκευές ή εργασίες εκτός της συνήθους επιθεώρησης, καθαρισμού και συντήρησης.
Τα QUALITY BRAND OFFICES θα προσπαθήσουν επίσης να σέβονται τις εύλογες διαδικασίες ασφαλείας για να προστατεύσουν την εμπιστευτικότητα της επιχείρησής σας.

Ευθύνη και αποποίηση ευθυνών

Τα QUALITY BRAND OFFICES σε καμία περίπτωση δεν έχουν καμία ευθύνη για απώλεια επιχειρήσεων, απώλεια κερδών, απώλεια αναμενόμενης αποταμίευσης, απώλεια ή ζημία δεδομένων, αξιώσεις τρίτων ή οποιαδήποτε επακόλουθη απώλεια.
Τα QUALITY BRAND OFFICES δεν θα ευθύνονται για τυχόν απώλεια, ζημιά, καταστροφή δεδομένων ή απώλεια πληροφοριών, είτε από υλισμικό, λογισμικό ή διαδικτυακή ζημιά που μπορεί να προκύψει σε εσάς κατά τη διάρκεια της παρούσας συμφωνίας.
Τα QUALITY BRAND OFFICES δεν θα είναι υπεύθυνα για τυχόν απώλεια, ζημιά ή απώλεια πληροφοριών που προκύπτουν από επικοινωνίες ή αποτυχία δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της φωνής, της επικοινωνίας και του Διαδικτύου.
Με την επιφύλαξη σοβαρής αμέλειας και εσκεμμένης παραβίασης, Τα QUALITY BRAND OFFICES δεν ευθύνονται για τυχόν απώλειες ως αποτέλεσμα της αδυναμίας παροχής απο τα QUALITY BRAND OFFICES μιας υπηρεσία ως αποτέλεσμα μηχανικής βλάβης, απεργίας, τερματισμού του ενδιαφέροντος των Τα QUALITY BRAND OFFICES στο κτίριο που περιέχει τους Χώρους ή άλλως.
Οποιαδήποτε καθυστέρηση ή αποτυχία στην απόδοση των QUALITY BRAND OFFICES βάσει του παρόντος θα δικαιολογείται αν και στο βαθμό που προκαλείται από την εμφάνιση της Ανωτέρας Βίας.
Για τους σκοπούς της παρούσας συμφωνίας, ως “ανωτέρα βία” νοείται κάθε περίσταση που δεν ευρίσκεται υπό τον εύλογο έλεγχο των QUALITY BRAND OFFICES παρά την εύλογη επιμέλεια. περιστάσεις που περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται σε: φωτιά, πλημμύρα, πράξεις του Θεού, τυφώνες, ταραχές, βανδαλισμούς ή κλοπές.

Δικαιοδοσία

Τα αστικά δικαστήρια της πόλης στην οποία βρίσκονται Τα QUALITY BRAND OFFICES θα έχουν αποκλειστική δικαιοδοσία σε περίπτωση που προκύψουν διαφορές όσον αφορά, από, σχετικές ή / και αγγίζοντας την παρούσα συμφωνία. Η συμφωνία αυτή ερμηνεύεται και επιβάλλεται σύμφωνα με τη νομοθεσία του τόπου όπου βρίσκονται τα σχετικα QUALITY BRAND OFFICES.

Αναγνώριση και Αποδοχή

Αναγνωρίζω ότι έχω διαβάσει και καταλάβει όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιέχονται σε αυτους τους όρους χρήσης και συμφωνώ περαιτέρω να δεσμευθώ στους όρους χρήσης όσον αφορά τη συμμετοχή μου και τη χρήση των Υπηρεσιών.
Ως κάτοχος κλειδιού, έχω διαβάσει και καταλάβει τους όρους σχετικά με την ασφάλεια κτιρίων σε αυτους τους όρους χρήσης και επιπλέον συμφωνώ να δεσμευθώ στους όρους χρήσης όσον αφορά τις ευθύνες μου ως κατόχου κλειδιών.

ΥΠΟΓΡΑΦΗ:
ΟΝΟΜΑ:
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: