ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Τα προσωπικά σας στοιχεία

Αυτή η πολιτική απορρήτου εξηγεί πώς συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα. Τα προσωπικά δεδομένα είναι οποιαδήποτε πληροφορία ή σύνολο πληροφοριών που σας ταυτοποιεί ή θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την αναγνώρισή σας (μαζί με άλλες πληροφορίες).
Αυτό περιλαμβάνει πληροφορίες που μοιράζεστε μαζί μας, τι μαθαίνουμε από εσάς και τις επιλογές που κάνετε σχετικά με το μάρκετινγκ που θέλετε να σας στείλουμε.
Αυτή η πολιτική εξηγεί πώς το κάνουμε αυτό, ποια είναι τα δικαιώματά σας και πώς προστατεύει ο νόμος.
Μπορούμε να τροποποιήσουμε αυτή την Πολιτική Απορρήτου ανά πάσα στιγμή, δημοσιεύοντας τους τροποποιημένους όρους σε αυτόν τον ιστότοπο.
Όλοι οι τροποποιημένοι όροι αρχίζουν να ισχύουν αυτόματα την ημερομηνία που ορίζεται στην δημοσιευμένη Πολιτική Απορρήτου, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά.
Δεν συλλέγουμε εν γνώσει μας δεδομένα σχετικά με παιδιά.

Αλλαγές στο νομικό πλαίσιο προστασίας δεδομένων

Το νομικό πλαίσιο για την προστασία των δεδομένων τροποποιήθηκε στις 25 Μαΐου 2018, όταν άρχισε να εφαρμόζεται ο κανονισμός γενικής προστασίας δεδομένων (GDPR) στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τα Δικαιώματα σας

Το GDPR σας εγγυάται ένα συγκεκριμένο σύνολο δικαιωμάτων που μπορείτε να ασκήσετε σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα που επεξεργαζόμαστε από εσάς.
Συγκεκριμένα, έχετε:
Το δικαίωμα λήψης αντιγράφου των πληροφοριών που διατηρούμε: Μπορείτε να μας ζητήσετε ένα αντίγραφο των προσωπικών πληροφοριών που διατηρούμε για εσάς, στέλνοντας ένα email στη διεύθυνση [at] qbspaces.com
Θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε σε όλα τα νόμιμα αιτήματα εντός ενός μηνός. Μερικές φορές μπορεί να χρειαστεί περισσότερο από ένα μήνα, και σε αυτήν την περίπτωση, θα σας ειδοποιήσουμε.
Το δικαίωμα να μας ενημερώσετε αν οι πληροφορίες που έχουμε είναι λανθασμένες:
Έχετε το δικαίωμα να αμφισβητήσετε τυχόν πληροφορίες που έχουμε σχετικά με εσάς που πιστεύετε ότι είναι λανθασμένες ή ελλιπείς.
Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας μέσω email στη διεύθυνση [at] qbspaces.com εάν θέλετε να το κάνετε αυτό και θα λάβουμε εύλογα μέτρα για να ελέγξουμε την ακρίβειά του και, εάν είναι απαραίτητο, να το διορθώσουμε.
Το δικαίωμα να μας ενημερώσετε αν θέλετε να σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας στοιχεία:
Έχετε το δικαίωμα:
- Απαγόρευσης στη χρήση των προσωπικών σας στοιχείων από εμάς. - να μας ζητήσετε μας να διαγράψουμε τα προσωπικά στοιχεία.
- να μας ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας
- να μας ζητήσετε μας να σταματήσουμε να τα χρησιμοποιούμε ή δεν χρειάζεται να τα χρησιμοποιούμε (γνωστό ως το δικαίωμα να να τα διαγράψουμε)
Εάν ζητήσετε να ασκήσετε ένα από τα παραπάνω δικαιώματα, μπορεί να υπάρχουν νομικοί λόγοι για τους οποίους πρέπει να διατηρήσουμε ή να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα σας, για τους οποίους θα σας ενημερώσουμε

Ποιοι είμαστε και πώς μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας;

Είμαστε Luxury Resorts Ltd, 16 Gr. Λαμπράκη 16674 Γλυφάδα Αθήνα Ελλάδα.
Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση contact [at] qbspaces.com
Όταν αναφερόμαστε στον ιστότοπό μας, εννοούμε https://www.qbspaces.com

Πώς συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα

Μπορούμε να συλλέξουμε προσωπικές πληροφορίες για σας με τους εξής τρόπους:
Δεδομένα που μας δίνετε:
Δεδομένα που μας δίνετε όταν εγγράφεστε για να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες μας.
Δεδομένα που μας δίνετε όταν μας μιλάτε στο τηλέφωνο.
Τα στοιχεία που μας στείλετε σε emails ή γράμματα.
Στοιχεία σχετικά με τη συμμετοχή σας στις προσφορές ή τις εκδηλώσεις μας.
Τα στοιχεία που μας στέλνετε όταν μας δίνετε τα σχόλιά σας.

Δεδομένα που συλλέγουμε σχετικά με εσάς

Μπορούμε να συλλέξουμε, να χρησιμοποιήσουμε, να αποθηκεύσουμε και να μεταφέρουμε διάφορα είδη προσωπικών δεδομένων για εσάς τα οποία έχουμε ομαδοποιήσει ως εξής:
Στοιχεία ταυτότητας – όνομα και ημερομηνία γέννησης.
Στοιχεία επικοινωνίας – διεύθυνση χρέωσης, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή αριθμοί τηλεφώνου.
Οικονομικά στοιχεία – στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού και κάρτας πληρωμής. Δεδομένα συναλλαγών – λεπτομέρειες σχετικά με τις πληρωμές προς και από εσάς και άλλες λεπτομέρειες των υπηρεσιών που έχετε αγοράσει από εμάς. Στοιχεία μάρκετινγκ και επικοινωνιών – τις προτιμήσεις σας για τη λήψη μάρκετινγκ από εμάς, καθώς και τις προτιμήσεις επικοινωνίας σας.
Δεν συλλέγουμε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα για εσάς: λεπτομέρειες σχετικά με τη φυλή ή την εθνικότητα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, τη σεξουαλική ζωή, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, τις πολιτικές απόψεις, την ιδιότητα του συνδικαλιστή, τις πληροφορίες για την υγεία σας και τα γενετικά και βιομετρικά δεδομένα.
Επίσης, δεν συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με ποινικές καταδίκες και αδικήματα.

Για ποιο λόγο επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα

Τα προσωπικά σας δεδομένα προστατεύονται από το νόμο.
Έχουμε το δικαίωμα να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο εάν διαθέτουμε μια νομική βάση για την επεξεργασία και ανταποκρίνεται σε ένα νόμιμο σκοπό.
Οι στόχοι που καθορίζονται στην παρούσα Πολιτική είναι οι εξής:
- Σκοποί, απαραίτητοι για τη χρήση των υπηρεσιών μας.
- Σκοποί για τους οποίους έχετε συμφωνήσει ρητά.
- Σκοποί, απαραίτητα ώστε η Luxury Resorts Ltd να ανταποκριθεί στις νομικές της υποχρεώσεις.

Με ποιον μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα

Μερικές φορές, για σκοπούς παροχής των υπηρεσιών που ζητήσατε από εμάς, ενδέχεται να μοιραστούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες με τρίτους και εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών.
Απαιτούμε από όλα τα τρίτα μέρη και τους εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών με τους οποίους μοιράζουμε τα δεδομένα σας να σέβονται την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων και να αντιμετωπίζονται σύμφωνα με το νόμο.
Δεν επιτρέπουμε σε κανένα από τους παρόχους υπηρεσιών μας να χρησιμοποιούν τα προσωπικά σας δεδομένα για δικούς τους σκοπούς και να τους επιτρέπουν μόνο να επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα για καθορισμένους σκοπούς και σύμφωνα με τις οδηγίες μας.

Δεν έχουμε ευθύνη για Ιστότοπους τρίτων

Αυτός ο ιστότοπος ενδέχεται να παρέχει συνδέσμους σε ιστότοπους τρίτων μερών για την ευκολία και τις πληροφορίες σας.
Εάν αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτούς τους συνδέσμους, θα αφήσετε αυτόν τον ιστότοπο.
Δεν ελέγχουμε αυτούς τους ιστότοπους ή τις πρακτικές απορρήτου τους, οι οποίες ενδέχεται να διαφέρουν από τις δικές μας πρακτικές απορρήτου.
Αυτή η Πολιτική Απορρήτου δεν καλύπτει τα προσωπικά δεδομένα που επιλέγετε να παρέχετε σε τρίτους που δεν σχετίζονται.
Δεν παρακολουθούμε ή ελέγχουμε τις πληροφορίες που συλλέγονται από τέτοιους ιστότοπους ή τις πρακτικές απορρήτου οποιωνδήποτε τρίτων και δεν είμαστε υπεύθυνοι για τις πρακτικές τους ή το περιεχόμενο των ιστότοπων τους.

Αδυναμία παροχής προσωπικών δεδομένων

Στις περιπτώσεις που απαιτείται η συλλογή προσωπικών δεδομένων από το νόμο ή βάσει των όρων μιας σύμβασης που έχουμε μαζί σας και δεν μπορείτε να παράσχετε αυτά τα δεδομένα όταν σας ζητηθεί, ενδέχεται να μην είμαστε σε θέση να εκτελέσουμε το συμβόλαιο που έχουμε ή προσπαθούμε να έχουμε μαζί σας (για παράδειγμα, να σας παρέχουμε μια συγκεκριμένη υπηρεσία).
Σε αυτή την περίπτωση, ενδέχεται να μην είμαστε σε θέση να παρέχουμε την συγκεκριμένη υπηρεσία, αλλά θα σας ειδοποιήσουμε αν συμβαίνει αυτό τότε.

Προστασία δεδομένων

Έχουμε θεσπίσει κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για να αποτρέψουμε τυχόν απώλεια, χρήση ή πρόσβαση σε προσωπικά σας δεδομένα με μη εξουσιοδοτημένο τρόπο, αλλαγή ή αποκάλυψη.
Επιπλέον, περιορίζουμε την πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα σε εκείνους τους υπαλλήλους, τους εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών και άλλους τρίτους που έχουν νόμιμο δικαίωμα και πρέπει να έχουν πρόσβαση σε αυτά. Θα επεξεργαστούν μόνο τα προσωπικά σας δεδομένα

Πόσο καιρό διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα

Θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για όσο διάστημα είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους τα συλλέξαμε, συμπεριλαμβανομένου του σκοπού της ικανοποίησης οποιωνδήποτε νομικών, λογιστικών ή αναφορών απαιτήσεων.
Για να προσδιορίσουμε την κατάλληλη περίοδο διατήρησης για προσωπικά δεδομένα, λαμβάνουμε υπόψη την ποσότητα, τη φύση και την ευαισθησία των προσωπικών δεδομένων, τον πιθανό κίνδυνο βλάβης από μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή αποκάλυψη των προσωπικών σας δεδομένων, τους σκοπούς για τους οποίους επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα και εάν μπορούμε να επιτύχουμε αυτούς τους σκοπούς με άλλα μέσα καθώς και τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις.

Marketing

Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία για να σας ενημερώσουμε σχετικά με σχετικές υπηρεσίες και τυχόν επερχόμενες προσφορές.
Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία για να σας στείλουμε μηνύματα μάρκετινγκ μόνο εάν έχουμε τη συγκατάθεσή σας ή έννομο συμφέρον να το πράξουμε.
Μπορείτε να μας ζητήσετε να σταματήσουμε να σας στέλνουμε μηνύματα μάρκετινγκ ανά πάσα στιγμή - απλώς πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί μας ή να χρησιμοποιήσετε τους συνδέσμους εξαίρεσης σε οποιοδήποτε μήνυμα μάρκετινγκ που σας αποστέλλεται.

Διαμαρτυρία

Ενημερώστε μας εάν δεν είστε ικανοποιημένοι με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιήσαμε τα προσωπικά σας στοιχεία στέλνοντας ένα email στη διεύθυνση [at] qbspaces.com